Marian Peereboom

waar lichaam, geest en emotionaliteit in één richting kunnen samengaan, bloeit kracht en gratie

EMDR

EMDR staat voor: eye movement desensitisation and reprocessing. Het is een methode die  gebruikt wordt om de gevolgen van traumatische/vervelende gebeurtenissen op te heffen. Het gaat er daarbij niet om of een ervaring “objectief” gezien heel erg is, maar om hoe "naar" of vervelend het door iemand ervaren is.

Meestal worden vervelende situaties vanzelf door ons brein verwerkt. Als dat niet gebeurt is dat meestal omdat de binnenkomende prikkels dermate heftig waren dat er in ons brein als het ware kortsluiting ontstaat. Dat betekent dat de gevolgen van die ervaring ons blijven lastig vallen. Dan is EMDR een effectieve behandelmethode. Via EMDR wordt de werking van het brein gestimuleerd en kan de verwerking alsnog plaats vinden. Dat geeft nieuwe vrijheid en vreugde!

Gevolgen van vervelende gebeurtenissen kunnen o.a. zijn:

- herbelevingen,

- nachtmerries

- slecht slapen

- stress

- heftige  schrikreacties

- angst

Deze gevolgen worden iedere keer als er een situatie is die aan de vervelende gebeurtenis doet denken geactiveerd. Dat kan bijvoorbeeld al door iets kleins als een geur of een geluid.

Voor verdere informatie over EMDR zie www. emdr-therapeuten.nl