Marian Peereboom

waar lichaam, geest en emotionaliteit in één richting kunnen samengaan, bloeit kracht en gratie

Over gestalttherapie

Gestalttherapie is ontwikkeld door Frits Perls. Hij baseerde zich op de Gestalttheorie en op het Boeddhisme. Belangrijke elementen van gestalttherapie zijn:
 

 Ervaren staat centraal:

 • Wat voel je?
 • Hoe is het in je lichaam?
 • Wat ervaar je als je iets anders doet dan normaal?
 • Durf je je verdriet en angst te voelen?
 • Wat voel je nadat je je boosheid geuit hebt?

Hier en nu:

 • Ervaren wat er op "dit" moment is in plaats van leven in herinneringen en fantasiën
 • Meer genieten van kleine dingen: mindful aanwezig zijn geeft alles glans!
 • Maar ook ervaren wat je liever vermijdt: pas door het te voelen kan er iets veranderen

Het verleden:

 • Alleen aan de orde als gebeurtenissen uit het verleden je "nu" beperken
 • De invloed van onopgeloste conflicten en kwetsures kun je opruimen of verlichten
 • Zelf de regie nemen in plaats van je te laten bepalen door (personen uit) het verleden

Balans:

 • Meer balans tussen denken, voelen en doen (zie ook onder lichaamswerk)
 • Innerlijke conflicten in balans brengen: uit één stuk worden
 • Meer evenwicht tussen zorg voor jezelf en voor je omgeving
 • Meer eigenwaarde
 • Ervaren dat je onderdeel bent van een groter geheel (zie ook onder meditatie)

Meer lezen over Gestalttherapie: nbgt.nl

Toegankelijke Literatuur over Gestalttherapie:

Gestaltpraktijk, Aie en Magda Maris, uitgave Boltboek 1992. 
Liever Leren dan afleren, Bruno-paul de Roeck en Joos van den Abeele, De Toorts 1985 
Gestalttherapie, Veld en existentie, Daan van Praag, 
De tijdstroom 1998.